18.11.2011

S-a elaborat în cadrul Atelierului de Planificare Strategică, cu asistenţa experţilor din cadrul Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ pentru or. Cricova. La momentul de faţă Planul este la etapă de PROIECT, care urmează să fie perfecţionat cu implicarea altor părţi, doritori să participe la dezvoltarea pozitivă a oraşului Cricova.

11.11.2011

La data de 17.11.2011 la ora 9-00 în incinta Primăriei or.Cricova va avea loc Şedinţa Consiliului orăşănesc Cricova, unde vor fi discutate următoarele întrebări:

1. Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Cricova pe 9 luni ale anului 2011.

2. Cu privire la aprobarea tarifelor la apă şi canalizare.

3. Cu privire la aprobarea planului de dezvoltare strategică al oraşului Cricova pentru anii 2012-2015.

4. Cu privire la aprobarea protocolului preliminar de intenţii pentru semnarea acordului de prietenie dintre comuna Cotnari, judeţul Iaşi, România şi oraşul Cricova, mun.Chişinău, Republica Moldova.

5. Cu privire la aprobarea protocolului preliminar de intenţii pentru semnarea acordului de prietenie dintre oraşul Avangard, Ucraina şi oraşul Cricova, mun.Chişinău, Republica Moldova.

04.11.2011

Pe data de 06.11.2011 reprezentanţii localităţii Avangard (Ucraina) în frunte cu primar vor vizita oraşul Cricova şi se vor întâlni cu primarul or. Cricova şi cu funcţionarii primăriei or. Cricova. Ordinea de zi va include colaborarea în domeniul cultural, economic, social.

20.10.2011

În conformitate cu Decizia Consiliului Municipal Chişinău, nr.14/11 din 22.12.2009, persoanele ce au depus cereri cu privire la acordarea ajutoarelor sociale, pentru achitarea serviciilor comunale şi pentru consumul de gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire; începînd cu data de 10.10.2011, vor înainta cereri de confirmare a faptului că componenţa şi venitul global al familiei a rămas fără schimbări.

În caz de neprezentare, nu veţi mai putea beneficia de ajutoarele sociale, pentru achitarea serviciilor comunale şi pentru consumul de gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire, pentru perioada 2011-2012.

_________________________________________________________________________

В соотвествии с решением Кишиневсково Муниципального Совета номер 14/11 от 22.12.2009, лица которые пользуются финансовой помощью для оплаты природного газа, а также за дрова и уголь используемые для отопления, обязаны с 10.10.2011 представить заявление подверждающее доходы за предыдущий год.

Лица непредставляющее заявление в указанный срок не смогут воспользоватся указанной помощью.

17.10.2011

Primul site oficial al primariei orasului Cricova a fost lansat www.cricova.info.md

Pagina 8 din 8


Untitled Document
hit counter
alltoday
3244398
unique ip: 18214


© 2011 - 2017 DENIMUN