16.04.2015

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ a oraşului CRICOVA 2015-2018 descarcă/скачать

Irina Certan

Secretara Consiliului

Tel.: (22) 45-32-38

13.02.2015

DARE DE SEAMĂ ASUPRA ACTIVITĂȚII PENTRU ANUL 2014 descarcă/загрузить

Irina Certan

Secretara Consiliului

Tel.: (22) 45-32-38

22.08.2014

A N U N Ţ!

Primăria oraşului Cricova anunţă pentru data de 10.09.2014 concurs de suplinire a posturilor vacante de:

-asistent social

-specialist în probleme de recrutare (persoanele cu studii juridice vor avea prioritate)

-perceptor fiscal (persoanele cu studii în dom.economiei, contabilitate vor avea prioritate)

Documentele se vor depune în incinta Primăriei or.Cricova, str.Chişinăului, 90, pînă la data de 09.09.2014, ora 12:00

Relaţii la tel.022 453-236

PRIMĂRIA

25.07.2014

A N U N Ţ!

Primăria oraşului Cricova anunţă pentru data de 14.08.2014 ora 10:00 în incinta Primăriei oraşului Cricova, str. Chişinăului, 90, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare-cumpărare a loturilor pentru construcţie individuală.

PRIMĂRIA

Pagina 2 din 8


Untitled Document
hit counter
alltoday
3244297
unique ip: 18214


© 2011 - 2017 DENIMUN