Contacts, working hours and hours for audience

WORKING HOURS

MONDAY 08.00 – 18.00

TUESDAY– FRIDAY 08.00 – 17.00

primaria@cricova.info.md


OPEN DOORS TO MAYOR

MONDAY 15.00 – 18.00

FRIDAY 08.00 – 12.00

primar@cricova.info.md


L I S T A

funcţionarilor care activează în cadrul Primăriei oraşului Cricova


Nr.

d/o

Numele, Prenumele

Funcţia

Telefon de serviciu

1.

Valentin Guţan

Primar al or. Cricova

022-45-32-36

2.

Irina Certan

Secretar interimar al Consilului

022-45-32-38

3.

Galina Cravcesco

Contabil -şef

022-45-33-43

4.

Nina Bîtcă

Contabil-şef adjunct

022-45-33-46

5.

Evgheni Derdea

Arhitect

022-45-33-61

6.

Valeri Perceamlî

Inginer cadastral

022-45-33-61

7.

Nina Brăilean

Perceptor fiscal

022-45-32-70

8.

Natalia Spătaru

Perceptor fiscal

022-45-32-70

9.

Cristina Romanciuc

Specialist în planificare

022-43-02-32

10.

Rusu Valeriu

Specialist


11.

Silvia Pruteanu

Jurist

022-45-41-56

12.

Lilia Munteanu

Asistent social

022-43-02-32

13.

Valentina Cravcescu

Contabil-casier

022-45-33-43

14.

Maria Jelihivschi

Contabil bunuri materiale

022-45-33-46

15.

Natalia Chilaru

Contabil salariu

022-45-33-46


Untitled Document
hit counter
alltoday
35119385
unique ip: 18237


© 2011 - 2017 DENIMUN